יתד נאמן
1 דקות קריאה

יתד נאמן

מקצת מהדיון ההלכתי הובא למוסף שבת קודש ב"יתד נאמן, החושף בזעיר אנפין מתוך הסוגיות ההלכתיות והאיסורים הכרוכים במעליות שבת הקיימות בשימוש מזה שנים רבות ועל הפתרון לכתחילה שאושר ע"י גדולי הפוסקים

קרא עוד