1 דקות קריאה
יתד נאמן

מקצת מהדיון ההלכתי הובא למוסף שבת קודש, החושף בזעיר אנפין מתו הסוגיות ההלכתיות והאיסורים הכרוכים במעליות שבת הקיימות בשימוש מזה שנים רבות ועל הפתרון לכתחילה שאושר ע"י גדולי הפוסקים.