אנחנו חיים בעולם שמתחדש ומתקדם כל הזמן.
בתוך המציאות המשתנה מידי יום, אנו, שומרי תורה ומצוות, מחוייבים להמשיך ולקיים את אורח חיינו על פי ההלכה.
להתחדשות הטכנולוגית ניתנו פתרונות במהלך השנים, אולם כבר ידוע שפתרונות אלו שנויים במחלוקת.
שיל"ת הר-אל מערכות הוקמה מתוך הבנת הפער בין המצוי לעומת המתחייב בהלכה.
מתוך התחייבות למקצועיות ברמה הגבוהה ביותר ונסיון רב שנים בתכנון וביצוע בפרוייקטים המתקדמים בארץ, אך בראש ובראשונה בבקיאות בהלכה ובמעשה בסוגיות בהלכות שבת, בטעמים בגמרא ראשונים ואחרונים ובשקיפות לכל דורש.
אנו עוסקים בפיתוח מוצרים הנצרכים לקהל שומרי התורה והמצוות
ובהן פיתוח חדשני מעלית הקרויה "מעלין בקודש - קרני ראם" בהוראת גדולי הדור שליט"א שהיא ללא חשש לאיסורי שבת וללא גרמא או מניעת המונע ללא חשש מוליד חשמל, ללא רישום דיגיטלי.
מערכת "סולם יעקב" לפתרון הבעיות תיקון מעליות בשבת בבניני מגורים מעורבים, במוסדות ובבתי מלון.
וכן מערכת בקרת כניסה מהודרת לכוחות הבטחון וצורך גדול בשגרה.

עמדתנו ברורה - איננו חפצים בהקלות שמהותם לנהוג בשבת כבחול.
כבודה של השבת היא מסגרת קיומו של העם היהודי- ברית עולם בין עם ישראל לבורא עולם