מעלין בקודש- קרני ראם

"מעלין בקודש - קרני ראם" מבית שיל"ת הראל מערכות. הפתרון היחיד הכשר לכתחילה בשימוש במעלית בשבת קודש, ללא חששות איסור כלל. ללא גרמא וללא סרת המונע ובזמינות לביצוע במעליות חדשות ובמעליות קיימות.

קרא עוד

מערכת סולם יעקב

מערכת "סולם יעקב" למעלית שבת הינה מערכת חדשנית המספקת מענה מלא לכשרות המעלית, ובפתרון בעיות במעליות השבת

קרא עוד

בקרת כניסה- בפיתוח

בקרת כניסה - מוצר בפיתוח ללא מנגנון גרמא / מניעת המונע. המנגנון מיועד למקומות בהם שייך צורך גדול או חש"מ ומאובטחים.