1 דקות קריאה
פרוטוקול מכון צומת

8. מעליות- הוחלט שהנהלת המכון תציג להנהלה תכנית בנושא במסגרת היכולות הקיימות של המכון. במטרה להעלות את מודעות הציבור לסוגיית חילול השבת בתחום המעליות באופן כללי ובפרט בעניין תיקונים הנעשים במהלך השבת. כמו כן, פתרונות כיצד להסדיר את הנושא בעיקר במעליות ציבוריות.

לצפיה בדף המקור של הפרוטוקול לחץ כאן: