רקע כללי על מעלית בכלל ומעלית שבת בפרט והעקרון על פיו מצאו להתיר

רקע כללי על מעלית בכלל ומעלית שבת בפרט והעקרון על פיו מצאו להתיר

מעלית מהי? 

מעלית הינו כלי רכב ללא נהג, המתנייד בצורה אנכית והמשמש לניוד בני אדם וציוד במבנה. המעלית הראשונה פותחה בשנת 1853 בעוד פריצת הדרך של ממציא המעלית אלישע גרייבס אוטיס היה מנגנון בטיחותי המונע התרסקות המעלית במקרה של קריעת הכבל.

המעלית הראשונה הופעלה על מנוע קיטור וכבלי הרמה, ועם השנים התפתחו מנועים חשמליים, פיקוד מחשב למעלית, בקר תדר ועוד מערכות רבות ומגוונות.

מעלית הינו כלי רכב מולטידסיפלינרי המופעל ומפעיל מערכות רבות בראשן חשמל, מערכות הידראוליות פיקוד מחשב, מנוע, מכונה ותמסורת, מערכת תילוי והנעה, מערכות ניהוג עצמי והתמצאות, מערכות בלמים ובטיחות.

אין זה המקום להכנס לכל אחת מן המערכות במעלית ולפרט אך חשוב לציין כי אין בישראל בית ספר להכשרה לעולם המעליות ובשל המורכבות בו עולם המעליות משלב תחומי מקצוע רבים ומגוונים והעיסוק בו מחייב בקיאות והבנה המערכת על בוריה ואף את השחקנים ואת המצוי בתחום זה.

מעלית שבת הרעיון עליו מצאו להתיר, פעולה אוטומטית ותו לא.

גדולי ישראל רבים עסקו ועמלו לילות כימים תוך שילוב ידע תורני והלכתי נרחב, בקיאות בשיטת הדיון ההלכתי וכמובן כניסה לימוד עצמי של עולמות תוכן טכנולוגיים.

בפתרון והמצאת מעלית שבת זכות גדולה עומדת לשני ענקים אלה שהמציאו פתרונות כדי לשמור על קדושת השבת בעם ישראל. הראשון פורץ הדרך בתחום המעליות היה הרב הלפרין זצ"ל שהקים את המכון הטכנולוגי להלכה בירושלים ובעקבותיו הרב ישראל רוזן זצ"ל מייסד וראש מכון צומ"ת.  בפועלם זה לקחו על כתפם ונשאו באחריות כבדה מנשוא להורות הלכה בישראל בנקודות המגע של הטכנולוגיה וההלכה ובאומץ רב.

העקרון ההלכתי עליו מצאו להתיר מעלית שבת אינו כפי שרבים סוברים שיש בו מנגנון גרמא המתיר את השימוש במעלית. ההיפך הוא הנכון. עיקרון ההכשרה של מעלית שבת עומד על עקרון הפעולה האוטומטית של המעלית או בניסוח מדוייק יותר על היעדר השפעת הנוסעים על פעולת המעלית או על המרכיבים בה במלאכות האסורות בשבת.

בדרכו המופלאה ניסח זאת הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, בפתק המובא כאן, בו מתיר את השימוש בעליה ובירידה במעלית בשבת באם היא אוטומטית.

 

וצריך לדייק ולהשלים שהרי מערכת כמעלית הנושאת נוסעים שמספרם ומשקלם שונה בכל נסיעה וודאי שיש בכך לשינוי פרמטרים מסויימים בפעולת המעלית ואין בכך דבר שכן עצם שינויים בפרמטרים במעלית אין בכך לאסור אלא יש לוודא ששינוי פרמטרים אלה אין בו משום מלאכות האסורות בשבת.

האוסרים מעלית שבת 

רבים הם האוסרים בשימוש במעלית שבת ועוד מראשית העניין נחלקו החזו"א זצ"ל בעניין השימוש בחשמל מאת חברת חשמל שיש בזה זילותא דשבת ואסור (או"ח סי' לח סק"ד) והגרשז"א שראה להתיר בתאורת חשמל וזה בעיקר מתוך ההיתר לפיקוח נפש לבתי חולים וכיוצא באלה ומדין נר אחד נר למאה, ולעצמו ראה להשתמש בתאורה פרטית וסיים תשובתו בזו הלשון :


ובעניין השימוש בחשמל ציבורי אל לנו לבחוש בקדירה זו יותר מדאי וודאי שעדיף לכל ישראל שהייצור יהיה אוטומטי.

ובימינו אנו עיקר האוסרים מעלית שבת הינו מתוך איסור מוליד בשבת בעת שגדל העומס על המעלית גדלה צריכת החשמל של המעלית ומיד מיוצר חשמל עבור אותו צורך בחברת החשמל ויש בכך איסור מוליד חשמל. והטעמים הנוספים הם משום אוושא מלתא ועובדין דחול. (משיחתי עם הגר"ח קיינבסקי שליט"א)

והעניינים הנוספים שבהם כדי לאסור מעלית שבת הינם השינויים הנגרמים בשימוש בחשמל במעלית בשבת, ובסיס העניין מחלוקת לגבי איסור מוליד בחשמל, זילותא דשבת, עובדין דחול ואוושא מילתא וראה הרחבה בלינק.