נסיעה במעלית שבת בכיוון מעלה – איסור מוליד?

אם היו אומרים לך לשנות את מהירות פעולת המאורר או עוצמת המזגן בשבת וודאי שהיו נתקלים בסירוב. הסיבה לסוברים להתיר אלה שקובעים שאין בחשמל מלאכת בונה או מבעיר.

חשוב לציין שיש הטוענים שהגאון הרב שלמה זלמן אוירבאעך אישר זאת ולא כך היא.

ראשית נסביר שיש אין כל הבדל בין פעולה זו לבין נסיעה במעלית בכיוון מעלה.

מדוע? משום איסור מוליד בחשמל.  

העיקרון הפיסיקלי פשוט. בעת הוספת עומס על המעלית ברור לנו שצריכת החשמל תגדל. זה אינו ברור כל כך ונסביר מדוע.

מעלית פועלת מבחינה פיסיקלית כמו מאזניים. בצד אחד תא המעלית על נוסעיו ובצד השני משקולת גדולה המאזנת את משקל התא באופן יחסי. משקולת זו מקוריה משקל נגד (contra weight). אם נדמיין שהמשקולת שווה 1500 ק"ג והתא שוקל 1000 ק"ג אזי בנסיעה מטה  מופעלים על המעלית הכוחות להלן:

  • גרביטציה במשקל התא+ נוסעים – מושך מטה 1000 ק"ג +  משקל הנוסעים
  • משקל הנגד- מושך מעלה בעומס 500 ק"ג
  • כוח מנוע המעלית מושך מטה

בעת שתא המעלית ריק הרי שהכוח הנדרש מהמנוע יהיה גדול ממשקל הנגד של המעלית, אולם כל כניסת נוסע לתא בנסיעה מקומה עליונה מטה הרי יאזן במידה מסויימת את משקל הנגד של המעלית ולכן יקטין את צריכת החשמל של המעלית . כלומר כל תוספת נוסעים מאזנת את הכוח שמעיל משקל הנגד ולכן מקטין את צריכת החשמל ואין משום לחשש מוליד בחשמל.

להבדיל, בעת נסיעה מעלה במעלית רגילה באותם פרמטרים מופעלים על המעלית הכוחות להלן:

  • גרביטציה במשקל התא+ נוסעים – מושך מטה 1000 ק"ג +  משקל הנוסעים
  • משקל הנגד- מושך מעלה בעומס 500 ק"ג
  • כוח מנוע המעלית מושך מטה

יוצא מכאן שכל תוספת נוסעים אינה מאזנת את משקל הנגד אלא מוסיפה עומס ישיר על מנוע המעלית ולכן מביאה באופן מיידי לייצור חשמל עבור הצריכה שגדלה.

פעולה זו אכן מתרחשת באופן אוטומטי גם בעת נטרול חיישן השקילה אך כמוה בדיוק כשינוי מהירות מזגן או מאוורר חשמלי.

מה הפתרון ?

מעלית שבת מהדרין -  פיתוח חדש מבית שיל"ת הראל מערכות שאין בה חשש למוליד חשמל ויש בה הידורים נוספים בכשרות המעלית.

המעלית אושרה בכשרות מהודרת בפורום של תלמידי חכמים בראשותו של הרב הגאון אריה שטרן שליט"א רב העיר ירושלים.

נשמח לייעץ לכם על ההבדלים בהלכה מבחינת הכשרות ואף לערוך הדגמה על גידול בצריכת החשמל של המעלית בעת נסיעה מעלה.

ליצירת קשר לחץ כאן: