מעלית שבת ובטיחות

מעלית שבת ובטיחות

מהם השינויים הנעשים במעלית שבת וכיצד הם משפיעים על בטיחות השימוש במעלית שבת, האם מעלית שבת פחות בטוחה.

המעלית הממוצעת בשנות השבעים הייתה שונה מאוד מהמעליות הקימות היום.

נתחיל בכך שנסביר כי השונות נובעת מההתקדמות הטכנולוגית בסוג המנועים ויעילותם, במנגנוני התמצאות המעלית בפיר, ואף בניצול מיטבי של תנועת המעלית לייצר אנרגיה.. ממש כך.

אולם שינויים מהותיים חלו גם במנגנוני הבטיחות הקיימים במעליות חדשות לעומת מעליות ישנות משנות השבעים במאה הקודמת, ותופתעו לגלות שיש עוד פעילות כאלה.

ביסוד הדברים מעלית הינה כלי תחבורה אנכי, המשנע נוסעים וציוד לגובה בתוך מבנה ובאופן אוטומטי, בתכלית זהו רכב רובוטי. מכאן שהסכנות בו רבות ובוודאי כיוון שהוא פועל על פני ציר אנכי.

מפרט פיקוד שבת למעלית שבת למעשה קובע שיש לבטל חלק ממנגנוני הבטיחות. דרישות המכונים אינן זהות האם יש לבטל את אותם מנגנונים לפרקי זמן מסויימים בלבד או באופן רציף במשך כל פעולתה כמעלית שבת.

יתר על כן יש לוודא שהדברים בוצעו בצורה נכונה קודם כל  מבחינה בטיחותית ואף מבחינה הלכתית.

הדוגמא המוכרת ביותר היא ביטול מנגנון הבטיחות האופטי בסגירת הדלתות. התקן המחייב לדלתות בכל מעלית קובע שמעלית תפעל עם מנגנון בטיחות מחייב (בלעדיו יש לעצור את פעולת המעלית) שאינו מאפשר לסגור את דלת המעלית בעוצמה העולה על 15ק"ג כח על אובייקט המפריע את סגירתה. מנגנון זה אינו מבוטל במעלית שבת אולם מכון התקנים מחייב מנגנון בטיחות נוסף (בקרה כפולה) המבצע בקרה אופטית לכך שהדלת תסגר ללא מכשולים. באם יש מכשול המפריע לשדה האופטי של החיישן (טור תאים אופטי או עין א"א בודדת) הרי שהדלת לא תסגר.

בהפעלת מעלית שבת, משום הפעלת רכיב חשמלי, (מלאכת בונה או סותר על לבנות, או מלאכת מכה בפטיש) יש לבטל את הבקרה האופטית בעת  עצירת המעלית בקומות  ולחדשה טרם תחילת סגירת הדלת. התקנה לא נכונה של חסימה זו תבטל לגמרי את הבקרה למשך כל פעולת המעלית שבת ומקטינה את בטיחות הנוסעים בעת סגירת הדלתות.

התקן השקילה נועד לספק מידע לבקר המעלית איזה הספק יש להעביר למנוע וכמובן למנוע צניחת המעלית מעומס יתר. ביטול התקן השקילה הנדרש לפי חלק מהמכונים בהפעלת מעלית שבת. הקושי ההכלתי הוא שהתקן השקילה יכול ויופעל רק כתוצאה משינויים במשקל תא המעלית ולכן בעת כניסת נוסעים לתא הרי שהם מפעילים את המשקל והתוצאה עוברת לפיקוד המעלית (מלאכת כותב ואולי אף בונה כסוגר מעגל חשמלי מעין מתג) במעליות בהן התקן השקילה פועל רק שינוי במשקל התא זה אכן רלוונטי אולם ברוב המעליות החדשות התקן השקילה פועל באופן רציף במשך כל פעולת המעלית ובמקרה זה אין סיבה לבטלו מאידך  הוא חיוני כדי למנוע עומס יתר וכיוון שמדובר בבטיחות הרי שאין סיבה הגיונית לוותר עליו בעוד אינו מביא לעשיית מלאכה אסורה.

דוגמאות נוספות נוגעות לאמצעי ההתמצאות של המעלית בפיר ועוד מכלולים רבים.

ניתן להתקין מעלית שבת ללא ויתורים על בטיחות הנוסעים ובכשרות מהודרת.

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" דברים ד' טו'