מעלית שבת בבית משותף

מעלית שבת בבית משותף

איך עובדת מעלית שבת? מה השינויים בפעולתה לעומת מעלית רגילה? האם קובע החוק בעניין מעלית שבת? והאם בכלל זו מעלית שבת או תכונה המכתיבה התנהגות שונה של המעלית הרגילה?


מעלית שבת בשמה הנפוץ, היא המצאה ישראלית שפותחה ע"י הרב הלפרין שמטרתה לאפשר לשומרי שבת לפי הדת היהודית להשתמש במעלית בשבת מבלי לחלל שבת.

כדי להמנע מעשית מלאכה אסורה, העיקרון של המתכנן החלוץ, הרב הלפרין זצ"ל, הוא להביא למעלית הפועלת לפי תוכנית קבועה מראש שהופעלה לפני כניסת השבת, כך שהמעלית עולה ויורדת בין הקומות באופן אוטומטי בלי יכולת השפעה של אדם על אופן פעולתה הגלוי או הסמוי.

מעלית שבת למעשה אינה מעלית שונה כלל וכלל. זו מעלית רגילה ככל מעלית אחרת אשר הופעלה בה תכונה הנקראת "פיקוד שבת" אשר מכתיבה את מסלול הנסיעה והעצירה בקומות, משך ההמתנה בקומות, ביטול לחצני למעט לחצני בטיחות, ועוד פרמטרים רבים אשר מבטלים למעשה כמעט לגמרי את השפעת הנוסעים במלאכות האסורות במעלית שבת. מכאן אפשר להסיק אל נכון שתכונה זו ניתן להפעיל בכל מעלית קיימת ודי בקלות.

מעלית שבת אינה מוסכמת על כל הציבור בישראל אל למעשה, ובשל מצוקת השטחים לבניה ההולכים ומתמעטים הולך ומתרחב השימוש במעלית שבת ופתרונות רבים נוספו אף לאחרונה.

עד לתחילת שנות ה2000 הבחירה האם לספק מעלית שבת בבניין חדש או לוותר על ההוצאה הייתה נתונה ליזם או לקבלן ובהתאם לדרישות רוכשי הדירות. בשנת 2001 בוצע שינוי בחוק (במסגרת שינויים רבים נוספים) ונקבע שבכל בניין מגורים בו יותר ממעלית אחת, על המוכר לספק לפחות מעלית אחת עם פיקוד שבת. בשנת 2011 נקבע בחוק כי בבניין שיש בו יותר ממעלית אחת די בדרישה של אחד מבעלי הדירות כדי להפעיל את המעלית במצב "פיקוד שבת" ובבניין שיש בו מעלית אחת בלבד נדרשת הסכמה של רוב בעלי הדירות להפעלת "מעלית שבת".

עוד קובע החוק כי בבניין קיים על מנת להוסיף "פיקוד שבת" במעלית נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות והעלות תתחלק על כל בעלי הדירות ובעלות הפעלתה  ישאו בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מעלית השבת. לעיון בחוק יש לעיין בחוק "התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001  " https://www.nevo.co.il/law_html/law01/127m1_001.htm  וכן בהוראות החוק "תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), תשע"ד-2014" https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_040.htm

עלות הוספת פיקוד למעלית שבת בעת בניית הבניין וטרם התקנת המעלית שונה בתכלית לעומת התקנת מעלית בבניין קיים. בעת בניין הבניין מתכננים ומבצעים מראש את הנדרש למעלית שבת והעלות השולית נמוכה מאוד. להבדיל בתוספת פיקוד למעלית שבת למעשה נאלצת חברת המעליות לבצע עבודה נוספת בפריסת תשתית בפיר, בהתאמת פנלי הלחצנים במעלית ובקומות, להחליף לעיתים צג מראה קומות, להוסיף מפסקים ולבצע שינויים בלוח הפיקוד, בתא המעלית, בפיקוד הדלתות ולעיתים אף במכללולים נוספים. עלות הוספת פיקוד שבת מושפע מסוג המעלית, ממפרט הביצוע לפיקוד שבת וכמובן הכי משמעותי לכך הוא גובה הבניין או ליתר דיוק, בשפה המקצועית, מספר התחנות שיש למעלית. באופן כללי אפשר לומר שעלות הוספת פיקוד שבת במעלית ממוצעת  מתחילה בכ 9000 ₪ ויותר לפי מספר התחנות והעבודה הנדרשת.

אמנם קובע החוק שבעלות הפעלת תכונת מעלית שבת ישאו אלה מבעלי הדירות הדורשים זאת הרי שגם במרה בו דייר בודד דורש זאת ועלות נופלת עליו אין זה מרתיע את שומרי השבת כלל, שהרי כל הוצאות השבת ממילא ישובו למקדשים אותה.

מעלית שבת במתכונתה הנפוצה כיום עונה על צורך שומרי השבת אך מאידך עלולה להפריע לדיירים אחרים שכן המעלית מפעילה זמזם בטרם סגירת הדלתות, היא איטית יותר בכן עוצרת גם בקומות בהם יתכן שאין צורך כלל ואף בפעולתה יכולה להביא ליותר תקלות ולבלאי מוגבר של רכיבים במעלית  (בעיקר במכלולי הדלתות)

מרגע התקנת מעלית שבת אין דבר המבטיח את כשרותה ורכיבים רבים יכולים שלא לעבוד לפי התכנון כתוצאה מתקלה או משיבוש לא מכוון של הצוות המתחזק את המעלית. חשוב להכיר שמעלית נבדקת אחת לחצי שנה לתקינות הנדסית מאותה סיבה ולכן חשוב לבדוק את כשרות המעלית באופן תדיר לפי הנחיות מכון הכשרות.

לאחרונה פותח מנגנון אוטומטי הבודק את כשרות המעלית באופן רציף חשוב להדגיש כי במעליות חדשות יותר מעלית שבת אף מייעלת יותר את צריכת החשמל, אם הותקנה בה תכונה זו.

לסיכום, יתרונה הגדול של מעלית שבת היא בכך שהיא מאפשרת לכל עם ישראל להתגורר ביחד ולא חלילה להתגודד במתחמים או בניינים לפי אמונתם. כנאמר "הִנֵּה עֻפְּלָה לֹא יָשְׁרָה נַפְשׁוֹ בּוֹ וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" חבקוק מג ב