כשרות מעלית שבת, מה כבר יכול לפסול?

רבים נוטים לחשוב, ובטעות, שמרגע הותקן פיקוד שבת במעלית שבת הרי שהיה תהיה כשרה לנצח ואין צורך לבדוק שהיא אכן כך. 

הבסיס הוא שמעלית שבת הינה בעצם מכונית בה רכיבים מכניים ואלקטרוניים רבים מאוד. לעיתים חלקים  יוצאים מתפקוד תקין ויכולים לפסול את כשרות המעלית.

בדיקה עצמית:

נתחיל בבדיקות שאנו ממליצים לכל מי שמשתמש במעלית שבת לבדוק בעצמו בדיקות פשוטות מאוד שיתנו לו תמונת ברורה על העניינים בהם לרוב ניתן להיכשל בכשרות המעלית.

 1. בדיקת הדלתות – בעת סגירת הדלת במצב מעלית שבת הרי שיופעל זמזם טרם סגירת הדלת המתריע לנוסעים שלא להתקרב לדלת, זמזם זה לעייתים מתקלקל ולרוב דיירים מבקשים להחליש אותו ואז מגיעים למצב שקולו לא נשמע ואז חלילה יחללו שבת. יש לבדוק בהפעלת פיקוד שבת את הפעלתו ותקינותו.
  מומלץ להחליף את הזמזם למבזק אופטי מסוג קסנון המסופק על ידי חברתנו כדי שלא להפריע לדיירים עם רעש הזמזם ולספק התרעה יעילה ונוחה.
  הפעלת הזמזם תהיה 2-3 שניות טרם תחילת סגירה של דלת המעלית שבת.

 2. בדיקת הבקרה האופטית לדלת המעלית – במעלית מופעלת בקרה אופטית לדלת המעלית המבטיחה שהדלת לא תיסגר בעת שאדם נצא בפתח המעלית. בהגדרות המעלית שבת חברת המעליות אמורה להביא לניתוק הבקרה האופטית בשלב בו דלתות המעלית נפתחות ועד לתחילת הסגירה.
  כדי לבדוק את תקינותו יש למדוד את משך הפתיחה במצב רגיל ולאחר מכן לחסום את אמצעי הבקרה האופטי במשך פרק הזמן שנמדד קודם לכן פחות 3 שניות. אם הדלת לא תסגר המשמעות היא שהמנגנון תקול ויש להגדירו מחדש.
  רצוי לבדוק גם לצורכי בטיחות שבעת הפעלת הזמזם וחסימת הבקרה האופטי הדלת לא תסגר. באם היא תסגר המשמעות היא שמופעל רק אמצעי בקרה אחת ואין זה בהתאם לדרישות מכון התקנים.(מכון התקנים מחייב במעליות חדשות בקרה כפולה)

 3. בדיקת ניטרול לחצנים  - יש לבדוק שלא ניתן לקרוא למעלית שבת מהקומות וכן לא ניתן להפעיל לחצנים בתא המעלית למעט לחצני בטיחות (פתיחת דלת, לחצן חייגן חירום ופעמון)

בדיקת מקצועית:

בבדיקה מקצועית יבדקו את כל האמור לעיל וכן עוד בדיקות לרכיבים בפיר, להגדרות שקילה ובדיקת שקילה עצמית, הגדרות פילוס עצמי, בקרת צגים וסיגנליזציה ובדיקת הפעלה ושעון שבת.

תוקף כשרות המעלית נגזר מעומס ההפעלה ותקלות במעלית.

אנו ממליצים על בדיקה אחת לשנתיים לפחות בבניין מגורים (עד 12 תחנות) ובתדירות גבוהה יותר בבניין מוסדי או מגדל מגורים גבוה.

תוקף הכשרות למעלית שבת אינו קבוע, ומושפע מעומס הפעלת המעלית.

לאחרונה פיתחנו מנגנון אוטומטי "מעלית שבת סולם יעקב" הבודק את כשרות המעלית באופן רציף ואף נותן מענה בעת שמעלית שבת מתקלקלת בשבת .

בעוד שהבדיקות למעלית שבת בכשרות רגילה (צומ"ת או מכון הטכנולוגי להלכה) נין פשוטות ומהירות יחסית, בדיקת כשרות למעלית שבת מהודרת הינן מורכבות יותר ומצריכות מכשירי מדידה. מעלית זו אושרה בפורום רבנים בכירים בראשותו של הר אריה שטרן שליט"א, רב העיר ירושלים. 

נשמח לייעץ לכם על ההבדלים בהלכה מבחינת הכשרות וממצאי הבדיקה העצמית וכן לבצע עבורכם בדיקת כשרות ותעודת כשרות למעלית שבת :סולם יעקב"  וכן להעריך את העלות הצפויה מחברת המעליות.

ליצירת קשר לחץ כאן: