הוספת מעלית שבת בבית משותף, עלויות, התקנה והפעלה

הוספת מעלית שבת בבית משותף, עלויות, התקנה והפעלה

בעוד שבבניין חדש ההסדרה בחוק בעניין מעלית שבת עושה סדר באחריות ובעלויות על היזם הרי שבבניין קיים הסיפור שונה בתכלית.


נתחיל מהשורה התחתונה. לכל מעלית קיימת ניתן להוסיף את ההתאמות הנדרשות כדי להפעיל בו מעלית שבת אולם בעוד שהעלות למעלית שבת בבניין חדש נופלת על היזם וחובתו לספק מעלית שבת בכל בניין בו יותר ממעלית אחת הרי שבמבנה קיים, הקבלן בוודאי יצא מהתמונה והעלות כולה מתגלגלת לפתחם של הדיירים.

החקיקה מסדירה שדי באחד מהדיירים רוצה להפעיל מעלית שבת בבניין בו יש יותר ממעלית אחת הרי שחובה על שאר הדיירים לאפשר זאת. בבניין בו יש רק מעלית אחת נדרשת הסכמה של רוב בעלי הדירות להתקנת "פיקוד שבת" במעלית שבת.

לצערנו לעיתיםן מתעוררת מחלוקת בעניין ולשימושכם מוגשים כאן הסעיפים מתאימים בחוק:

יש לעיין בחוק "התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001  "  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/127m1_001.htm  וכן בהוראות החוק "תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), תשע"ד-2014" https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_040.htm


משמעות העבודה והחלקים

הוספת פיקוד למעלית שבת בבניין קיים משמעותה שינוי רכיבים קיימים במעלית והתאמתם למעלית שבת.

בתוספת פיקוד למעלית שבת למעשה נאלצת חברת המעליות לבצע שינויים לפי מפרט העבודה המקסימלי כלהלן:

 • פריסת תשתית בפיר,
 • התאמת פנלי הלחצנים במעלית ובקומות,
 • החלפת צגים ומראה קומות,
 • הוספת מפסקים
 • ביצוע שינויי הפעלה בלוח הפיקוד,
 • סימון בקומות
 • סימון בתא המעלית,
 • שינויים בפיקוד הדלתות
 • הוספת מבזק / במעליות ישנות קיים זמזם
 • שינויי בהתקן השקילה
 • שינוי בהגדרות פילוס מחדש
 • הוספת מערכת סולם יעקב למעלית שבת

חשוב להכיר שלעיתים נדרשים אף במכלולים נוספים.

עלות הוספת פיקוד שבת מושפע מסוג המעלית, ממפרט הביצוע לפיקוד שבת וכמובן הכי משמעותי לכך הוא גובה הבניין או ליתר דיוק, בשפה המקצועית, מספר התחנות שיש למעלית. באופן כללי אפשר לומר שעלות הוספת פיקוד שבת במעלית ממוצעת  מתחילה בכ 9000 ₪ ויותר לפי מספר התחנות והעבודה הנדרשת.

עלויות הפעלת מעלית שבת.

בעניין זה קבע המחוקק כי בעלויות ההפעלה ישאו הדיירים שמבקשים  את הפעלת המעלית שבת בלבד.

אמנם קובע החוק שבעלות הפעלת תכונת מעלית שבת ישאו אלה מבעלי הדירות הדורשים זאת הרי שגם במקרה בו דייר בודד דורש זאת ועלות נופלת עליו אין זה מרתיע את שומרי השבת כלל, שהרי כל הוצאות השבת ממילא ישובו למקדשים אותה.

חשוב לציין חישוב עלות מעלית שבת אינה כפי שנוהגים לחשוב לפי הספק המנוע בהכפלת שעות פעילות המעלית- זו מדידה שגויה ביסודה. החישוב יעשה על פי מדידה עם מכשיר מדידה למסלול נסיעה מלא של המעלית, ויש לכך משמעות גדולה מאוד ביחס לעלות הנופלת על הדיירים שומרי השבת.

תוקף הכשרות למעלית שבת אינו קבוע, ומושפע מעומס הפעלת המעלית.

בבנייני מגורים אנו ממליצים לבדוק כשרות פעם בשנתיים ובמעלית במקום בו הטרפיק אינו אורגני (לא רק דיירי הבניין) הרי שנדרש לבדוק כשרות לפחות אחת לשנה.

לאחרונה פותח מנגנון אוטומטי הבודק את כשרות המעלית באופן רציף.

מעלית שבת בדגמי מעליות חדשות הינן יעילות מאוד מבחינת צריכת החשמל ובמיוחד מעלית שבת מהודרת המקטינה את צריכת החשמל בעת כניסת ת נוסעים. מעלית זו אושרה בפורום רבנים בכירים בראשותו של הר אריה שטרן שליט"א, רב העיר ירושלים. 

נשמח לייעץ לכם על ההבדלים בהלכה מבחינת הכשרות וכן להעריך את העלות הצפויה מחברת המעליות.

ליצירת קשר לחץ כאן