לק"י                                          

                                                                                                                                                            ח' בטבת תש"ף
5 בינואר 2020

ברכה והסכמה

היה לפני מר שגיא הראל, יחד עם בני, הרב צפניה שליט"א, אשר מלווה אותו, ליווי הלכתי צמוד,
והציג בפני מיזם, למניעת מכשול הלכתי בשימוש במעליות שבת.

המדובר במעליות שראו להתיר בהן שימוש מתוך התחייבות כי הן אוטומטיות לגמרי וללא כל השפעה על פעולתה.

ויהודים רבים משלומי אמוני ישראל משתמשים בהם, בבתי חולים, בבתי מלון, ולאחרונה גם בבתי מגורים רבי קומות.

ומר שגיא גילה שתי פרצות: יש ופיקוד השבת נעשה לאחר כניסת השבת, וגם כשפיקוד השבת נעשה לפני כניסת השבת, יש מקרים ואינם מועטים, שהמעלית שבת מתקלקלת בשבת, ופעמים שיש לכודים בתוכה, וטכנאי יהודי מוזעק לתקן ולחלץ, והוא מחזיר את המעלית, לאחר התיקון, לפיקוד שבת., וזאת לאחר שערך תיקונים, שהם כרוכים באיסורי שבת מדאורייתא, ובאופן שאסור להנות ממעשה שבת באותה מעלית, לאחר התיקון.

מר שגיא הראל פיתח מערכת, בשם "סולם יעקב המפקחת על כשרות המעלית, מונעת שינויים בה על ידי טכנאי בשבת, מפעילה אוטומטית מעלית חילופית בתקלה ואף מפעילה אוטומטית בכניסת ובצאת השבת.

יזמה זו חשובה היא וברוכה היא, ויש לברכו על כך ולהסכים עימו.

ומאחר וראיתי את הסכמתו וברכתו של הרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד לאו שליט"א, לתיקון זה של מעליות השבת, וראיתי שהרה"ג אליהו בייפוס, ראש משמרת השבת מאשר את הדברים הקשורים למיזם זה וחשיבותו, הנני מברכו ומסכים עימו, ומחזק את ידיו שיזכה ומנגנון זה יופעל ע"י כל המשתמשים במעליות שבת.

לענ"ד שיש במקרה זה ענין חשוב למכונים הנותנים הכשר למעליות שבת, שכשם שזכו לזכות את הרבים, במעליות כשרות לשבת, כן יזכו לסתום פרצה זו, שנתגלתה ע"י "סולם יעקב", במיוחד שיש מהם שנותנים "הכשר לשלש שנים", בלי פיקוח צמוד, שמנגנון זה יסייע להם להבטיח שהכשרות שלהם מושלמת היא.

ויזכנו ה' לעלות מעלה מעלה בשמירת שבת כהלכתה ע"י "סולם יעקב", וה' יהא ניצב עלינו וישמור אותנו בכל אשר נלך.

בברכה,
רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

להמלצה המקורית לחצו כאן.