בס"ד ז' אדר ב, תשע"ט
14 מרץ, 2019

לכבוד                                                                                                            
הרב צפניה ערוסי שליט"א

השלום והברכה

הנדון: תיקון מעליות שבת בשבת
הנושא הנ"ל עלה על שולחני מספר פעמים, נפגשתי גם עם שגיא הראל הי"ו שהציע לפני תכנית כיצד ניתן למנוע חילול שבת במקרה של תקלה במעלית.

בתחילה חשבתי שמן הראוי שמועצת הרבנות הראשית תדון בנושא, בנסיבות מסוימות, היות ולא נתקיימו ישיבות מועצה זמן רב, הנושא לא הגיע אל שולחנה.

לגופם של דברים, זכיתם להעלות על סדר היום הציבורי את המציאות שלעיתים מזומנות קורית תקלה במעלית שבת בשבת, ואז מבלי משים מגיעים לתקנה ויוצא שכל מה שהשקיעו בשמירת שבת היה לריק.

על כן לצורך כך נבנה מנגנון מיוחד שנקרא שמו "סולם יעקב" שהוא מאתר התקלות, והפעילות לחילוץ ולתיקון תעשה ע"י אינו יהודי, מנגנון זה עונה על הצרכים ההלכתיים ואני רואה בהתקנתו חשיבות רבה, ובכך ימנע ח"ו חילו שבת, ויש בכך משום תיקון גדול.

אני מחזק ידך בפעלכם למען שמירת השבת ובזכות שמירתה להיגאל.

מברכך בכל לב
החותם למען שמירת השבת בישראל

דוד לאו
הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

להמלצה המקורית לחצו כאן.