בס"ד

סדר ממלכת כהנים וגוי קדוש התש"פ לפ"ג

המלצה

הופיעו בפני אנשי מקצוע בתחום המעליות והעידו בפני כי אותם הסומכים על פוסקים המתירים מעליות הנמצאות בפיקוח הלכתי ישנה תקלה שנהנים ממעשה שבת שנעשה באיסור.

מאחר ולא אחת המעלית מתקלקת בעיצומו של יום השבת או ימים טובים ומעבר לפעולת חילוץ ראשונית המותרת משום פיקוח נפש, הטכנאי מתקן תיקונים הכרוכים באיסורי תורה.

ומאחר וקיים מנגנון חכם הנקרא "סולם יעקב" למעלית פיקוד שבת.

וכפי שהעיד בפני הרב צפניה בן מכובדי הגאון ר' רצון ערוסי שליט"א רבה הראשי של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

בוודאי שצריך לחזק ביתר שאת ויתר עוז ובפרט בתקופה זו שכמה מפריצי עמנו מנסים לעשות פרצות בחומת השבת וקדושתה ועלינו להתחזק ביתר שאת בשמירת השבת ובדקדוקיה ונזכה לשבת ומנוחה לחיי העולמים.

ולא נצרכה אלא לברכה שחפץ ה' בידם יצלח.

אמן.
ברוך שרגא

להמלצה המקורית לחצו כאן.