מעלין בקודש- קרני ראם

" מעלין בקודש-קרני ראם " מבית שיל"ת הר-אל מערכות הינו פרי פיתוח חדשני להפעלת מעלית בשבת ללא כל חשש לכתחילה ולפי כל הדעות והפוסקים.

האיסורים דמלאכות שבת במעליות, לפי רבותינו הינם מצד מלאכות בונה, מכה בפטיש, מוליד בחשמל, ומבעיר. "קרני רראם - מעלין בקודש" מפעיל את המעלית ללא כל חשש מצד איסורים אלה ואף ללא חשש מצד רישום דיגיטלי, או זירוז מלאכה.

התאמת "קרני ראם מעלין בקודש" אפשרי לביצוע במעליות מסוג OTIS אלקטרה או KONE ישראליפט, וכן מעליות מקומיות, בפניה ישירה אלינו.

"קרני ראם - מעלין בקודש " מוגן בקניין רוחני בבקשות פטנט (חלקן כבר קיבלו אישור פטנט בישראל ובעולם, חברות המעוניינות ליישם את הפתרון יש לפנות לחברה